Doktora, tüm dünyada üniversitelerin verdiği en yüksek düzeyde akademik eğitim türüdür. Doktora eğitimi; akademik düzeyde araştırma yapabilme, üzerinde çalışılan konularda bilimsel yorum ve sentez yapabilme yetisini en üst düzeye çıkartmayı amaçlamaktadır. Bu nedenle doktora eğitimde adaydan ilgili alana bilimsel açıdan bir yenilik getirme, yöntem geliştirme veya mevcut bilimsel yöntemleri ilgili alana uygulama yetkinlikleri beklenir.

Doktora eğitiminde aday, 1 yıl süren iki ders döneminin ardından doktora yeterlilik sınavına girer. Yeterlilik sınavının başarılı bir şekilde verildiği durumda aday tez dönemine geçer, başarısız olunması durumunda adaya süre verilerek bir sonraki yeterlilik sınavına hazırlanması istenir. Üç yeterlilik sınavından başarısız olan aday doktora ders dönemine yeniden başlar. Yeterlilik sınavı sonrası doktora tezi yazma sürecine girilir. Normal şartlarda Doktora tezi yazma süresi 3 yıldır. Bu süreçte tez izleme komiteleri tarafından belirli aralıklarda yazımı devam eden tez değerlendirilir. Doktora tezini bitiren aday doktora tez savunmasına girer, başarılı bir şekilde savunabilirse mezun olur. Başarısız olması durumunda bir sonraki tez savunmasına hazırlanır.

Doktora derecesi kişinin çalıştığı alanda akademik düzeyde yetkin olduğunun göstergesidir. Doktora eğitimini başarılı bir şekilde bitirenlere “Doktor(Dr)” ünvanı verilir. Doktor ünvanı bizzat YÖK tarafından verilir. Doktora; ülkemiz şartlarında yüksek lisanstan mezun olan bireylerin en az 4-bazı üniversitelerde 3 veya 3.5 yıl sürebilmekte-, en fazla 6 yıl süren zorlu ve emek gerektiren bir yol olduğu aşikardır.

Bu zorlu yolun önemli bir kısmını ise doktora tezi yazımı oluşturur. Doktor ünvanı alabilmek için özgün ve esaslı bir çalışma ortaya konulması gerekmektedir. Doktora tezi yazımı alanında uzmanlaşmış akademik kadromuza doktora tezi yazdırma talebinde bulunmak için 0543 417 58 72 numaralı telefon ve Whatsapp hattımızdan, tezveodevplatformu@gmail.com adresimizden ya da aşağıdaki talep formundan bize ulaşabilirsiniz.


Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir